Algemene voorwaarden voor het reserveren van een kraam

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld als “marktregels” dit betekent dat u met het lezen van deze regels akkoord gaat met de inhoud. Indien u een kraam reserveert dienen deze marktregels geaccepteerd te worden.

Door akkoord te gaan met de regels accepteert u ook eventuele financiële verplichtingen die uit uw boeking voort vloeien.

Verplichtingen t.a.v. huurder van de kraam, eindverantwoordelijke voor de reservering:

 

 • Kosteloos annuleren is in geen geval mogelijk. Indien u uw reservering wil annuleren betaalt u € 7,50 administratiekosten, ongeacht het aantal weken of dagen voor het evenement. Annuleren is in geen geval zonder kosten. U dient de € 7,50 zelf over te maken naar ons.
 • Annuleert u later dan de donderdag 12:00 uur voor het betreffende evenement bent u de gehele kosten verschuldigd van uw reservering.
 • Vanaf de donderdag voor het betreffende weekend om 12:00 uur kunt u niet meer annuleren tegen € 7,50 administratiekosten. U bent dan de totale kosten van het gereserveerde verschuldigd. (kraam/standplaats etc.)
 • Als door corona maatregelen of annuleren (op eigen verzoek) de markt niet doorgaat, zetten wij uw betaling om naar een tegoed bon. Deze kunt u op elke markt inleveren en is 1 jaar geldig. Restitutie is in de hiervoor genoemde gevallen niet mogelijk. 
 • U dient de gehele openingstijd (inclusief op/afbouw) aanwezig te zijn. Eerder vertrekken of later arriveren is helaas niet mogelijk.
 • Binnenmarkten: u kunt tussen 07:30 uur en 08:30 uur naar binnen om uw spullen naar de kraam te brengen. Vergeet u niet een laken of kleed voor over uw tafel? Een stoel om op te zitten? Een steekkar indien u veel zware spullen heeft?
 • Buitenmarkten: u kunt tussen 06:30 uur en 08:30 uur zelf uw kraam uitzoeken of uw kraam of plaats wordt toegewezen door de organisatie. Het voertuig kan standaard achter uw kraam staan gedurende de markt, tenzij anders vermeld. 
 • Per kraam heeft u recht op gratis toegang voor 2 personen. Deze personen dienen uiterlijk 09:00 uur binnen te zijn en bij ons zijn aangemeld. Mensen die zich later melden hebben helaas geen recht op gratis toegang.
 • Een kraam is 4 meter lang en 1.20 meter breed. Op enkele van onze binnenmarkten zijn er ook zijstaanders. Op alle buitenmarkten hebben de kramen een dakje.
 • Op al onze evenementen wordt een entreeprijs geheven, tenzij anders vermeld op onze eigen site via onze kalender. Don Events is niet verantwoordelijk voor wat derden op hun eigen websites plaatsen.
 • Komt u later dan 08:30 uur binnen? Dan vervalt het recht op uw kraam en zijn wij genoodzaakt de kraam anders te verhuren, dit geldt ook voor onze buitenmarkten.
 • Vanaf 09:00 uur gaan onze markten open voor bezoekers. U dient geheel klaar te zijn met het inruimen van uw kraam.
 • Op de markt wordt er € 10,00 borg berekent. (dit wordt ter plaatse contant afgerekend)
 • De borg betaalt u als garantie dat u niet voor 16:00 uur begint met inpakken. Dat wij zekerheid hebben dat u al uw vuil mee neemt en niets op uw kraam achter laat.
 • Voor het achterlaten van vuil/dozen in en rondom de hal/het terrein kan een boete opgelegd worden.
 • Begint u wel eerder met opruimen dan 16:00 uur? Helaas zijn wij dan genoodzaakt uw borg in te houden. Eerder opruimen/sorteren/inruimen werkt erg demotiverend voor onze bezoekers. De organisatie ontvangt direct klachten vanuit de bezoekers als er wordt opgeruimd. Al onze evenementen duren tot 16:00 uur. Bezoekers verwachten hiermee ook tot 16:00 uur uw spullen te kunnen bekijken.
 • Helaas zijn huisdieren, ook aangelijnde honden, niet toegestaan bij onze locaties. Er is regelmatig overlast door uitwerpselen, hygiëne etc. Honden en huisdieren zijn het beste af in hun vertrouwde omgeving thuis.
 • Voor al onze vlooienmarkten geldt: alléén verkoop van 2e hands goederen. Beheerders controleren hier streng op, maar ook soms medewerkers vanuit de Gemeentes. Een bekeuring voor de verkoop van nieuwe goederen op een vlooienmarkt is dan ook geheel voor uw eigen rekening.
 • Het meebrengen van nieuwe goederen wordt door ons niet toegestaan.
 • Op onze braderieën mogen wel nieuwe goederen worden aangeboden.
 • Het deelnemen en bezoeken van onze evenementen geschiedt geheel op eigen risico.
 • Wordt er slecht weer verwacht in de zomer en is er een buitenmarkt? Controleer dan de vrijdag voorafgaand via onze kalender op de site of deze markt doorgaat.
 • Bij slecht weer wordt er geen geld teruggegeven, dit is op eigen risico.
 • Schade/verlies aan uw eigendom, auto’s of goederen, tijdens deelname aan onze markten zijn niet te verhalen op Don Events. Uw deelname inclusief al uw eigendommen geschiedt geheel op eigen risico.